Adres i konto bankowe

 

Zarząd Klubu Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Europejczyk"

w Chrzanie ul. Długa 22, 63-210 Żerków

Powiatowy Bank Spółdzielczy 62-300 Września ul. Warszawska 36,

Oddział: 63-210 Żerków, Rynek 9 konto nr 86 9681 0002 4449 5334 0315 7383

aders e-mail: admin@europejczyk.chrzan.info