Zapisy na bieg

Zgłoszeń Ogólnopolski Bieg Minimaraton Romana 10 500 m odbędzie się 25 czerwca 2017 r. (niedziela) o godz. 16:30 w Chrzanie k/Jarocina. Start i meta Świetlicą wiejską w Chrzanie ul. Dworcowa 4. Dla zawodników w biegu na 10 500 m, którzy dokonają rejestracji drogą elektroniczną oraz uiszczą opłatę startową do dnia 19 czerwca br. - pakiet startowy + statuetka pamiątkowa. WYJĄTEK stanowią biegacze wsi Chrzan, którzy zwolnieni są z opłaty startowej - warunkiem otrzymania pakietu startowego + statuetki w ich przypadku jest dokonanie rejestracji bez uiszczania opłaty startowej do dnia 19 czerwca 2017 roku. Opłata startowa wynosi 25 zł (płatna przelewem do 19 czerwca 2017), natomiast w dniu zawodów opłata startowa 35 zł (w przypadku wolnych miejsc).

Na stronie firmy Plus Timing prowadzącej dla TKKF Europejczyk profesjonalny pomiar czasów dokonasz zapisu do biegu głównego na 10 500 m. Na tej stronie jednocześnie możesz sprawdzić kto już zapisał się do biegu.

Opłatę startową należy wpłacać na konto: Klub Rekreacyjno- Sportowy TKKF "Europejczyk" Chrzan, ul. Długa 22, 63-210 Żerków, PBS we Wrześni oddział w Żerkowie nr konta bankowego 86 9681 0002 4449 5334 0315 7383. W tytule wpłaty/przelewu bankowego należy wpisać: imię i nazwisko, przynależność klubową i miejsce zamieszkania uczestnika, wnoszącego opłatę startową. Lista startowa będzie aktualizowana w każdy poniedziałek.

Uwaga!!! Uczestnicy biegu są zobowiązani posiadać zaświadczenia lekarskie. Biorą w nim udział - na własne ryzyko a w dniu imprezy podpiszą deklarację u organizatora na karcie startowej o braku przeciwskazań lekarskich do brania udziału w biegach długodystansowych, jak też wyrażą zgodę na publikację swoich danych w internecie tj. imienia, nazwiska, nazwy klubu albo miejscowości biegacza. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe urazy i zdarzenia losowe podczas imprezy.